Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží příslušnému úřadu práce jako doklad pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti.

Starší vzor

Potvrzení zaměstnavatele pro účely posouzení nároku na podporu v nezaměstnanosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě I. přibylo odstupné k datu vyhotovení. V bodě III. přibylo zaměstnanec porušil léčebný režim zvlášť hrubým způsobem.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit