Potvrzení zaměstnavatele o výši výdělku při nekolidujícím zaměstnání

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako potvrzení o sdělení měsíčního výdělku zaměstnance (na základě ustanovení § 25 odst. 3 zákona č. 435/2004 Sb.)

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit