Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zaměstnanosti

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Zaměstnavatel potvrzuje, že jeho zaměstnanec dosáhl v kalendářním roce částku ze zaměstnání, které zakládá účast na nemocenském a důchodovém pojištění, úhrn vyměřovacích základů, z nichž bylo srážené pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Potvrzení zaměstnavatele o úhrnu vyměřovacích základů, z nichž bylo sráženo pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na stát. pol. zaměstnanosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nový vzhled formuláře. Obsah změněn.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF