Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance ZPŠ

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Tento formulář je určen pro zaměstnavatele, který je povinen písemně potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.

Starší vzor

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance ZPŠ


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl údaj za Rok, Zpracoval, Telefon.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Zaměstnanecká pojišťovna škoda (ZPŠ)