Potvrzení zaměstnavatele

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tento formulář je určen pro zaměstnavatele, který je povinen písemně potvrdit zaměstnanci úhrn vyměřovacích základů za kalendářní rok, z nichž bylo za zaměstnance odvedeno pojistné.

Starší vzor

Potvrzení zaměstnavatele o pojistném odvedeném za zaměstnance ČPZP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Potvrzení slouží pro rok 2012.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Česká průmyslová zdravotní pojišťovna

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit