Prohlášení poplatníka daně z příjmů ze závislé činnosti

Vzor 2

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Jde o nepovinný tiskopis, který je určen plátcům daně od zdaňovacího období 2015, pro účely potvrzení daňového zvýhodnění v souvislosti s prokazováním nároku v rámci daňového přiznání za okolností, že dítě (děti) v rámci jedné společně hospodařící domácnosti vyživuje více poplatníků.

Starší vzor

Potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro uplatnění nároku na daňové zvýhodnění pro účely podání daňového přiznání


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit