Potvrzení za rok zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů

Vzor 1

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Potvrzení pro poplatníky uvedené v § 2 odst. 3 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“), pouze pokud se jedná o poplatníka s daňovou rezidencí v členském státu Evropské unie, Norska nebo Islandu a týkající se nezdanitelných částí základu daně, slev na dani a daňového zvýhodnění podle § 15, § 35ba, § 35c ZDP.

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF