Potvrzení přijetí odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pokud osoba udělila souhlas se zpracováním jejích osobních údajů, může jej kdykoliv odvolat. Tento formulář můžete použít pro odpověď s informací o přijetí a akceptování odvolání.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit