Potvrzení přijetí námitky subjektu proti zpracování osobních údajů

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Osoba má právo podat námitku proti zpracování jejích osobních údajů. Tento formulář můžete využít pro odpověď a potvrzení akceptování námitky.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit