Potvrzení o zdanitelných příjmech ze závislé činnosti

Vzor 25

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Toto potvzení vyplněné od každého zaměstnavatele předkládají poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků jako přílohu daňového přiznání. Je možno ho použít i pro jiné účely, kde je vyžadováno ověření výše příjmů.

Formulář má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ vz. 24


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit