Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4

Vzor 5

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Toto potvzení vyplněné od každého zaměstnavatele předkládají poplatníci daně z příjmů ze závislé činnosti a funkčních požitků podle § 6 odst. 4 jako přílohu daňového přiznání. Je možno ho použít i pro jiné účely, kde je vyžadováno ověření výše příjmů.

Formulář má jazykové varianty (anglicky)

Starší vzor

Potvrzení o zdanitelných příjmech ze ZČ podle §6 ods. 4 vz. 4


Změny oproti předchozímu vzoru:
V tabulce přibyl řádek "Úhrn povinného pojistného z příjmů uvedených na ř. 2 (§ 6 odst. 12 a 14 zákona)". Drobné textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa