Potvrzení o zániku zástavního práva

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Zánik zástavního práva u nemovitostí evidovaných v Katastru nemovitostí se vyznačí záznamem na základě potvrzení věřitele o zániku pohledávky.

Starší vzor

Potvrzení o zániku zástavního práva


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit