Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář se použije v případě uplatnění slevy na dani, pokud máte dítě umístěné v mateřské škole. Sleva je dle §38l zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Zdroj