Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář se použije v případě uplatnění slevy na dani, pokud máte dítě umístěné v mateřské škole. Sleva je dle §38l zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Vzor formuláře v PDF