Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář se použije v případě uplatnění slevy na dani, pokud máte dítě umístěné v mateřské škole. Sleva je dle §38l zákona č. 586/1992 Sb. o daních z příjmů.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit