Hlášení k záloze na odvod z loterií a jiných podobných her podle § 41g zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů

Vzor 1

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Tiskopis „Potvrzení o vyplacených příjmech a sražené dani podle § 7 odst. 6 zákona“ vydává Ministerstvo fi nancí jako povinný tiskopis, pro plátce, kteří mají povinnost do 10 dnů od podání žádosti poplatníka vystavit doklad o vyplacených příjmech, které jsou samostatným základem daně pro zdanění zvláštní sazbou daně (příjmy autorů).

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa