Potvrzení o studiu (o teoretické a praktické přípravě) pro účely důchodového pojištění

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář slouží (mimo potvrzení o době studia) pouze k předložení údajů o době trvání teoretické a praktické přípravy pro zaměstnání nebo jinou výdělečnou činnost osoby se zdravotním postižením. V případě, že v rámci této přípravy zaměstnavatel s osobou se zdravotním postižením uzavře pracovněprávní vztah, který zakládá účast na důchodovém pojištění, vykazují se údaje o tomto pracovněprávním vztahu způsobem stanoveným v § 38 zákona č. 582/1991 Sb., tj. na evidenčním listu důchodového pojištění.

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF