Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty

Vzor 2

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář je určený k osvobození služeb nebo zboží od daně z přidané hodnoty.

Starší vzor

Potvrzení o osvobození od DPH (daně z přidané hodnoty)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Dle Směrnice 2006/112/ES - článek 151. V bodě 3. přibylo políčko pro zaškrtnutí. V bodě 5. přibyly body A a B.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit