Poštovní podací arch

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží k záznamu odeslaných obchodních balíků doporučených nebo dobírkových.

Starší vzor

Poštovní podací arch (platný od 9/2010)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář je kompletně změněn.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká pošta (ČP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit