Plné moci k daňové informační schránce

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Daňový subjekt může zmocnit fyzickou osobu ke zrušení daňové informační schránky udělením Plné moci nebo Plné moci pro podání žádosti o zrušení DIS.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Plné moci k daňové informační schránce


Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit