Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyly údaje v bodě C. - VPO - Žádosti o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení (ZOSVCP, SZZ_OSVC_VPP) - Tiskopisy/služby e-Podání pro pojištěnce - VPO - Žádosti o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení (SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP) - Potvrzení pro slevu na jízdném pro poživatele invalidního důchodu třetího stupně

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF