Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Plná moc zaměstnavatele k úkonům vůči OSSZ/ČSSZ


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou změny v bodě B. a C.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF