Plná moc k úkonům a službám ČSSZ

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Plná moc ke službám a tiskopisům ČSSZ


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyly údaje v bodě C. - Žádost OSVČ o povolení placení dlužného pojistného a penále ve splátkách - Žádost o důchod on-line - sepsání žádosti - Žádost o důchod on-line - celé řízení

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF