Plná moc k e-podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář se použije v případě, že potřebujete plná moc k e - podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ.

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit