Oznámení vzniku škody na vozidle

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží pojištěnému jako oznámení vzniku škody na vozidle, pro vyplacení pojistného plnění.

Starší vzor

Oznámení vzniku škody na vozidle


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl: v Popisu událoti - Živelní událost z havarijníhi pojištění Datum první registrace vozidla Svědek nehody - Telefon Šetření události - Byl pořízen záznam o dopravní nehodě

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Kooperativa, pojišťovna, a.s.

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit