Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora podle ustanovení § 117 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 18f vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

Starší vzor

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora


Změny oproti předchozímu vzoru:
Textové změny v části B.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Vzor formuláře v PDF