Oznámení správce příjemcům osobních údajů při změně zpracovávaných údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pokud správce osobních údajů předává údaje jiným příjemcům, je povinen je informovat o změnách a požadavcích osob na ukončení nebo omezení zpracování. Lze k tomu využít tento formulář.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit