Oznámení pojištěnce VZP

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář je určený ke splnění oznamovací povinnosti, kterou pojištěnci ukládá zákon o veřejném zdravotním pojištění.

Starší vzor

Oznámení pojištěnce VZP


Změny oproti předchozímu vzoru:
Nově kolonky pro Adresu pro doručování. V bodě C (Plátce pojistného - stát) textová úprava jednotlivých bodů.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit