Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu

Vzor 2

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Oznámení plátce daně podle §38i zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněnně vyplacené částce na daňovém bonusu.

Starší vzor

Oznámení plátce daně podle § 38i zákona o DzP o nevybrání dlužné částky na dani nebo neoprávněně vyplacené částce na daň. bonusu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl údaj Za zdaňovací období a ubyly údaje Vznikla dlužná částka na dani za zdaňovací období a neoprávněně vyplacena částka.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa Vzor formuláře v PDF