Oznámení OSVČ, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží jako oznámení osoby samostatně výdělečně činné, že přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Starší vzor

Odhláška z důchodového pojištění OSVČ


Změny oproti předchozímu vzoru:
Formulář již neslouží jako odhláška z důchodového pojištění OSVČ, ale jen jako oznámení osoby samostatně výdělečně činné, která přestala vykonávat samostatnou výdělečnou činnost.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit