Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu)

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Oznámení o zmocnění ke službám a tiskopisům ČSSZ (pro zmocněnou osobu)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyly údaje v bodě C. - ONZ/VPO/OZUSPOJ - přihlašování a odhlašování zaměstnanců / žádosti o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům / oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném - PVPOJ/OZUSPOJ - předkládání přehledu o výši pojistného / oznámení záměru uplatňovat slevu na pojistném - VPO - Žádosti o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení (SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP) - Tiskopisy/služby e-Podání pro pojištěnce - VPO - Žádosti o vystavení potvrzení o příslušnosti k právním předpisům soc. zabezpečení (SZZVPP, SZZ_OSVC_VPP)

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF