Oznámení o záměru

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Oznámení podle ustanovení § 96 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Starší vzor

Oznámení o záměru v území k vydání územního souhlasu


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změny v celém formuláři.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Vzor formuláře v PDF