Oznámení o užívání stavby

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář odevzdá osoba na stavební úřad nejméně 30 dní před zahájením užívání stavby k účelu, za kterým byla postavena.

Starší vzor

Oznámení o užívání stavby


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změnil se celkový vzhled formuláře.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit