Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Tiskopis umožňuje fyzické nebo právnické osobě oznámit ČSSZ/OSSZ, že byla jiným subjektem pověřena k elektronickým službám vůči ČSSZ. Zároveň je možné tiskopisem určit zaměstnance, kteří budou v rámci zmocnění (pověření) činit vybrané elektronické úkony.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Oznámení o pověření k eSlužbám ČSSZ (pro pověřenou osobu)


Změny oproti předchozímu vzoru:
V oddíle - Tiskopisy/služby e-Podání pro OSVČ přibyl údaj - HZUPN - Hlášení zaměstnavatele/osoby dobrovolně nemocensky pojištěné při ukončení pracovní neschopnosti

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) Vzor formuláře v PDF