Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO

Vzor 2

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Od zdaňovacího období roku 2016 je možné platit daň z nemovitých věcí prostřednictvím soustředěné inkasní platby obyvatelstva (dále jen „SIPO“). Daň z nemovitých věcí se řídí zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů.

Starší vzor

Oznámení o placení daně z nemovitých věcí prostřednictvím SIPO


Změny oproti předchozímu vzoru:
V bodě 03 přibyl údaj Obec.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit