Potvrzení za rok zahraničního daňového úřadu k přiznání k dani z příjmů

Vzor 2

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tiskopis „Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona“ vydává Ministerstvo financí jako nepovinný tiskopis.

Starší vzor

Oznámení o osvobozených příjmech podle § 38v zákona č. 586/1992 Sb.


Změny oproti předchozímu vzoru:
Přibyl bod 5 - Číslo rozhodnutí kat. úřadu.

Porovnání pokynů

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit