Osvědčení o souborné jistotě - TC 31

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

UPOZORNĚNÍ: Formulář je možné podat pouze na originálním tiskopise, který si musíte vyzvednout na úřadě. Ve FORM studiu jej můžete vyplnit, ale vytisknout lze pouze zadané údaje do originálního tiskopisu. Použití souborné jistoty představuje zjednodušení udělované na základě povolení. Žadatel musí vyplnit žádost, kterou musí schválit příslušný orgán. Při propuštění zboží do společného tranzitu/tranzitu Společenství je clo a jiné poplatky za zboží dočasně pozastaveno. Aby se zajistilo, že budou cla a jiné poplatky uhrazeny, vznikne-li v průběhu tranzitní operace (celní) dluh, je na hlavním povinném požadováno poskytnutí jistoty. Jistota může být poskytnuta složením hotovosti nebo stanovením ručitele. Jistota může mít formu jednotlivé jistoty, která zajišťuje jednu tranzitní operaci, nebo souborné jistoty, která zajišťuje několik operací. Jednotlivá jistota poskytovaná ručitelem může mít formu záručních dokladů, které vydá ručitel hlavním povinným. Použití souborné jistoty představuje zjednodušení standardních pravidel pro tranzit a podléhá proto povolení. V rámci tranzitu Společenství je jistota platná ve všech členských státech a v Andorském knížectví i Republice San Marino.

Vzor formuláře v PDF