Potvrzení o osvobození od daně z přidané hodnoty

Vzor 3

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Článek 151 směrnice 2006/112/ES a článek 13 směrnice 2008/118/ES.

Starší vzor

Potvrzení o osvobození od DPH (daně z přidané hodnoty)


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři jsou textové změny.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit