Organizační složka

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Pro potřeby ohlášení více živností, více provozoven, odpovědných zástupců, nebo statutárních orgánů v rámci jednoho podání byly vytvořeny přílohové formuláře, které podnikateli umožňují ohlásit tyto skutečnosti, aniž by musel vyplňovat více základních formulářů. K základnímu formuláři byla dále vytvořena příloha určená pro finanční úřad a správu sociálního zabezpečení (např. přihláška k dani z přidané hodnoty) a příloha při zřízení organizační složky podniku.

Starší vzor

Organizační složka


Změny oproti předchozímu vzoru:
Minimální změny. Přidán údaj o rodném čísle.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo průmyslu a obchodu Vzor formuláře v PDF