Ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tento formulář slouží pro ohlášení zpřesněného geometrického a polohového určení pozemků téhož vlastníka (vlastníků), NELZE jej použít pro ohlášení zpřesnění hranice mezi pozemky různých vlastníků.

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Český úřad zeměměřický a katastrální (ČÚZK)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit