Ohlášení zpracovatele osobních údajů správci o porušení zabezpečení (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Zpracovatel osobních údajů je povinen oznámit správci případ porušení zabezpečení osobních údajů.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit