Ohlášení stavby

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář slouží osobě k oznámení nové stavby, nádstavby atd.

Starší vzor

Ohlášení stavby


Změny oproti předchozímu vzoru:
Věv: změna § 19 na 18a, přibyly údaje v části VII, XI Podstatné změny v části B

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit