Ohlášení správce osobních údajů dozorovému úřadu o porušení zabezpečení (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pokud dojde k porušení zabezpečení osobních údajů, správce je povinen tuto skutečnost oznámit.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit