Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Zaměstnavatelům zaměstnávajícím více než 25 zaměstnanců v pracovním poměru je v § 83 zákona uložena povinnost do 15. února oznámitmístně příslušné krajské pobočce Úřadu práce ČR plnění povinného podílu za uplynulý kalendářní rok a způsob jeho plnění. Při zjišťovánípočtu zaměstnanců zaměstnavatele je pro tyto účely rozhodný průměrný roční přepočtený počet zaměstnanců. Zaměstnavatelé zjišťujíprůměrný roční přepočtený počet zaměstnanců podle § 15 vyhl. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti.

Starší vzor

Ohlášení plnění povinného podílu osob se zdravotním postižením na celkovém počtu zaměstnanců


Změny oproti předchozímu vzoru:
textové změny

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF