Odpověď na žádost o sdělení příjemců osobních údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Pokud osoba požádá správce osobních údajů o sdělení, komu její osobní údaj předává, tento formulář umožní odpovědět na požadavek.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit