Odpověď na žádost o přístup k osobním údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formulář můžete použít pro odpověď na žádost o přístup k osobním údajům. V odpovědi byste měli uvést jaké osobní údaje osoby zpracováváte, komu je předáváte, jaké jsou lhůty pro výmaz.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit