Odmítnutí námitky subjektu proti zpracování osobních údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tento formulář můžete použít pro odpověď, pokud osoba podá námitku proti zpracování jeho osobních údajů.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit