Odhláška z registru zaměstnavatelů

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Zaměstnavatel je povinen odhlásit se z registru zaměstnavatelů, a to do 8 dnů ode dne, kdy přestal být zaměstnavatelem.

Formulář umožnuje elektronické podání

Starší vzor

Odhláška z registru zaměstnavatelů


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři přibyl typ zaměstnavatele a v bodě B rodné číslo.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ)

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit