Námitka subjektu proti zpracovávání osobních údajů (GDPR)

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Formluář se použije v případě, jestliže subjekt chce ukončit zpracovávání všech nebo vybraných osobních údajů.

Zdroj

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit