Nabídka zabezpečení pracovní rehabilitace

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Pracovní rehabilitace je určena osobám se zdravotním postižením, tj. fyzickým osobám, které jsou uznány plně invalidní, částečně invalidní nebo zdravotně znevýhodněné (dříve se změněnou pracovní schopností), a tuto skutečnost doloží potvrzením nebo rozhodnutím orgánu sociálního zabezpečení či úřadu práce. Pracovní rehabilitaci zabezpečuje úřad práce místně příslušný podle místa bydliště osoby se zdravotním postižením ve spolupráci s pracovně rehabilitačními středisky na základě podání žádosti. Náklady spojené s pracovní rehabilitací hradí úřad práce, který ji zabezpečuje.

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)