Nabídka provedení poradenské činnosti

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Úřad práce může na základě dohody zabezpečovat poradenství prostřednictvím odborných zařízení, např. pedagogicko-psychologických poraden a bilančně diagnostických pracovišť, a hradit náklady spojené s touto činností. Za uchazeče nebo zájemce, zařazeného úřadem práce do poradenského programu, je hrazena cena poradenské činnosti v plné výši.

Starší vzor

Nabídka provedení poradenské činnosti


Změny oproti předchozímu vzoru:
Ve formuláři vypuštěn údaj FAX, nahrazen údajem Datová schránka, nepatrné změny v poznámce k odkazům.

Porovnání s předchozím vzorem

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF