Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném

Ušetřete při práci s formuláři až 50 % času.

Chci vědět víc

Informace o formuláři

Formulář vyplňuje zaměstnavatel při měsíčním vyúčtování mzdových nákladů.

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) Vzor formuláře v PDF