Měsíční vyúčtování mzdových nákladů na SÚPM vyhrazeném

Chcete ušetřit 50% času při vyplňování formulářů?

Ano, chci o tom vědět víc

Informace o formuláři

Formulář vyplňuje zaměstnavatel při měsíčním vyúčtování mzdových nákladů.

Zdroj

Formulář vydává Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV)