List člena skupiny

Vzor 5

Stáhnout a vyplnit

Vyplňujte formuláře na počítači. Ušetřítete 50% času s programem FORM studio pro Windows.

Informace o formuláři

Tento tiskopis je nedílnou součástí Přihlášky k registraci k DPH pro skupiny / Žádosti o přistoupení do skupiny.

Starší vzor

List člena skupiny


Změny oproti předchozímu vzoru:
Změna dílčího názvu u pole 00 Zastupující člen skupiny. Změna dílčího názvu u pole 01 Člen skupiny. Ubyla pole 02 Statutární orgán, 03 Smluvní zástupce, 06 Člen skupiny je členem sdružení. Přibyla pole 03 EORI, 05 Čísla účtů.

Porovnání s předchozím vzorem | Porovnání pokynů

Související formuláře

Zdroj

Formulář vydává Finanční správa

Předloha v PDF | Otevřít v PDF editoru | Stáhnout a vyplnit